Cliciwch yma i gychwyn galwad fideo ar y platfform “Attend Anywhere” (dim ond os oes rhywun yn disgwyl chi).

Gweler isod ffurflen i gysylltu efo CAB Gwynedd. ‘Rydym yn awgrymu i chi ddarllen y Telerau ac Amodau cyn parhau gyda’r broses yma. Ein nod yw ymateb i negeseuon o fewn dau diwrnod gwaith.

Click here to start a video call on the Attend Anywhere platform (only if someone is expecting you).

See below an Enquiry Form to contact CAB Gwynedd. We advise you to read the Terms and Conditions before proceeding with this process. We aim to respond to messages within two working days.